ลงทะเบียนรับบริการ

แจ้งชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะการจัดส่ง

“สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งยาทั่วไทยทางไปรษณีย์” บริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์เพื่อเสริมความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วยนอก โดยหลังเข้ารับการตรวจรักษาและได้รับใบสั่งยาจากแพทย์แล้ว

ลงทะเบียนรับบริการ

ตรวจสอบสถานะ

DRIVE THRU รับยาบนรถไม่ต้องพบแพทย์ จัดขึ้นเพื่อลดความแออัดภายในโรงพยาบาล ตามหลัก Social Distancing และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสอีกด้วย

ทุกวันอังคาร 16.30น. - 20.00น.

ทุกวันเสาร์ 8.30น. - 15.00น.

ให้บริการตรวจรักษาและบำบัด โดยทีมจิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล และลดความคับคั่งของผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยที่มีความสามารถในการชำระเงินแต่ไม่สะดวกรับบริการในเวลาทำการปกติ ให้ได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการรักษามากยิ่งขึ้น